Woola

Tootmistehnoloogi ja tootmistööliste värbamine kiiresti kasvavale iduettevõttele

Hiring a production technologist for Woola

3

Kandidaati värvatud

5 nädalat

Värbamisprojekti kestus

Woola kliendilugu

Ettevõtte lugu

Woola on Eesti ettevõte, mis toodab jääkvillast mullikilet, mida on võimalik kasutada õrnade esemete pakkimiseks. Ligikaudu 90% Eestis toodetavast lambavillast jääb kasutamata. See on umbes 153 tonni villa aastas, mis lõpetab kas prügimäel või maa all.

Woola eesmärgiks on vähendada e-kaubandusest tekkivat plastikprügi ning seekaudu vähendada ka e-kaubanduse mõju keskkonnale.

Hiljuti pälvis Woola Eesti Startup auhindade jagamisel ka aasta uustulija tiitli.

8 inimest

Ettevõtte suurus

Tootmine

Valdkond

woola.io

Veebileht

Värbamisprojekti väljakutse

Leida kiiresti kasvavale ettevõttele õiged inimesed

Woola värbamisprojekti peamiseks väljakutseks oli leida väiksele ning kiiresti kasvavale ettevõttele õiged inimesed. See tähendas, et kandidaadid pidid lisaks vajalikele oskustele ka sulanduma Woola kultuuri. Selleks pidime värbamisprotsessis kindlaks tegema, kas kandidaadid hindavad jätkusuutlikku eluviisi ning huvituvad Woola missioonist vähendada e-kaubanduse mõju keskkonnale. 

Anna-Liisa Palatu
Asutaja ja tegevjuht

“Õigete inimeste palkamine on nurgakivi kõigeks järgnevaks. Kuna meie tiim on üsna väike ja kanname kõik mitut mütsi, tahtsime värbamises professionaalide abi. TalentHubil on kogemust kiiresti kasvavate ettevõtetega, mistõttu oli lihtne leida ühine keel.

Värbamisprotsess

Tootmistehnoloogi värbamine

02
1. Kandidaadi profiili kaardistamine: Kuna Woola polnud varem tootmistehnoloogi värvanud, siis oli kõigepealt enne kandidaatide otsimist oluline roll defineerida. Selleks oli ette nähtud kõned, mille käigus meie värbamispartner Jana koos Woolaga täpse kandidaadi profiili kaardistas.

Tootmistehnoloogi värbamisel otsisime kandidaate, kel oleks hea eesti ning inglise keele oskus, varasem erialane töökogemus ning akadeemiline kraad. Lisaks oskustele pidi kandidaat olema motiveeritud tooma ettevõttesse oma käe läbi muudatusi.

2. Kandidaatide otsimine: Kuna antud rolli juures oli vaja spetsiifiliste oskustega inimest, kasutas Jana kandidaatide leidmiseks sihtotsingut. Kandidaate otsides, pidas Jana oluliseks seda, millega kandidaadid varasemalt tegelenud on ning kui mõjurikus on olnud nende töö.

Kandidaatide leidmiseks kasutasime veel oma võrgustikku ja soovitusi.

3. Kandidaatide valideerimine: Pärast sihtotsingut tegi Jana kandidaatidega lühikõnesid, mille esimeses pooles tutvustas kandidaatidele Woolat ning nende missiooni. Screeningu teises pooles uuris Jana kandidaatidelt, mis on nende varasem töökogemus, milliste varasemate projektidega nad on seotud ning mis on nende motivatsioon ja ootused uue rolli osas. Sellest lähtuvalt tuli langetada otsuseid, kas kandidaat võiks potentsiaalselt sobida tootmistehnoloogiks Woolas.

Järgnevalt edastasime meie poolt intervjuudeks väljavalitud kandidaadid Woolale läbi Trello tarkvara. Edastasime vaid väga head kandidaadid, kuid andsime Woolale võimaluse ka soovi korral näha teisi kandidaate, kes screeningust edasi ei pääsenud.

4. Intervjuud ja pakkumised: Intervjuusid tootmistehnoloogi kandidaatidega viis Woola läbi ise. Saime kiiresti meie poolt valitud kandidaatide osas positiivset tagasisidet. Kokku võttis värbamine aega viis nädalat.

Woola kliendilugu
Job ad Woola
Job advert for production worker role

Kahe tootmistöölise värbamine

01
1. Kandidaadi profiili kaardistamine: Meie jaoks tegi värbamise lihtsamaks see, et Woolal oli juba olemas kindel visioon, missugust inimest nad endale värvata sooviksid. Tootmistöölise värbamisel otsisime kandidaate, kes oleksid hea rutiinitaluvusega ning ei kardaks teha kergemat füüsilist tööd. Lisaks oli Woola jaoks oluline, et kandidaat mõtleks kaasa, kuidas asju paremini teha ning huvituks nende missioonist vähendada e-kaubanduse mõju keskkonnale.

2. Kandidaatide otsimine: Arvestades kandidaadi profiili antud rollile, pidime sihtotsingule leidma alternatiivi, kuidas kandidaatideni jõuda. Kuna antud rolli asukoht oli Paldiskis, otsustasime panna üles töökuulutuse erinevatesse Paldiski Facebooki gruppidesse.

3. Kandidaatide valideerimine: Meie värbamispartner Jana tegi töökuulutuse kaudu tulnud kandidaatidega lühikõnesid ehk screeninguid. Iga kandidaadiga tehtud lühikõne eesmärgiks oli aru saada, mis on kandidaadi motivatsioon, töökogemus ning palgaootus. Lisaks uuris Jana, kas kandidaat peab keskkonna säästmist enda jaoks oluliseks. Sellest lähtuvalt otsustasime, kas nad sobiksid potentsiaalselt Woolasse. Edastasime meie poolt tootmistöölise positsioonile väljavalitud kandidaadid Woolale läbi Trello tarkvara. 

4. Intervjuud ja pakkumised: Intervjuusid viis Woola meie poolt saadetud kandidaatidega läbi ise. Olime terve intervjueerimise protsessi vältel omavahel ühenduses läbi ühise Slacki kanali ning saime positiivset tagasisidet kandidaatide kohta. Kokku võttis kahe tootmistöölise värbamine aega kaks nädalat.

Tulemused

1. Värbasime 3 uut töötajat lühikese aja jooksul

Suutsime väga kiiresti värvata Woolale kolm uut töötajat. Kui tavaliselt võtab üks värbamisprojekt aega umbes 2-3 kuud, siis antud projekti kestuseks oli 5 nädalat. Võttes arvesse ka seda, et projekti keskel oli jõuluaeg, oleks protsess võinud veelgi kiiremini minna.

Kui tootmistehnoloog võttis Woolalt pakkumise vastu 5 nädalaga, siis tootmistöölised tegid seda juba 2 nädalat pärast värbamisprojekti algust.

2. Leidsime kandidaadid, kes sulanduvad Woola kultuuri

Kogu värbamisprotsessi vältel panime rõhku sellele, et kandidaadid sulanduksid Woola kultuuri. Selleks tegi meie värbamispartner Jana screeninguid, kus uuris lähemalt kandidaatide motivatsiooni. Tänu sellele, õnnestus meil edastada Woolale ainult sobilikud kandidaadi profiilid.

3. Hoidsime kokku kliendi ressursse, sh raha ja aega

TalentHubiga koostöö tegemine aitas Woolal säästa ressursse, sealhulgas raha ja aega, ilma et oleksid pidanud värbamisprotsessis järeleandmisi tegema. Olgugi et Woola oli kogu värbamisprotsessi vältel meiega pidevas ühenduses ning aitasid kaasa mõelda, oli neil võimalik värbamise kõrvalt fokuseerida enda põhitegevustele.
Anna-Liisa Palatu
Asutaja ja tegevjuht

“TalentHubi kasutamine võimaldas meil keskenduda enda core tegevusele ilma, et oleksime värbamisprotsessi kvaliteedis pidanud järeleandmisi tegema. Kõige rohkem meeldis mulle see, et TalentHubi värbajad mõtlesid meiega kaasa ning mõistsid enda töö mõju meie ärile.” 

Jana Smidt
Värbamispartner

“Woolaga on lihtne koostööd teha – nad seletasid oma värbamise soovi hästi lahti ning andsid kandidaatide kohta kiiresti tagasisidet. Kommunikatsioon oli mõlemalt poolelt kiire, mis aitas meil lühikese ajaga ühise eesmärgini jõuda.”

Soovid värbamisega abi? Saada meile sõnum!

Saada meile oma värbamisprojekti soov ning meie konsultandid võtavad peagi Sinuga ühendust.