Võta ühendust siit:

Slide
info@talenthub.ee
+372 53413900
Paldiski mnt. 29

Vastused Sinu küsimustele:

Mis on teie hinnastamise meetod?

Meie hinnastamise meetod sõltub rolli keerukusest ning värbamise mahust. Ühe värbamisprojekti projekteeritud lõpphinnast saate teada esimesel kõnel eeldusega, et teate, milline on teie kandidaadi profiil ning kui palju inimesi värvata soovite. Üldiselt on värbamisprojekti kogukulu seotud tööle asuva inimese palgaga.

Kaua võtab üks värbamisprojekt aega?

Värbamisprojekti pikkus sõltub rolli keerukusest ning intervjuude toimumise ja tagasiside saamise kiirusest. Üldiselt võtab protsess (esimesest kliendikohtumisest kuni uue töötaja esimese tööpäevani) aega 2-3 kuud. Võib tekkida ka olukordi, mil väljavalitud kandidaat pakkumist vastu ei võta. Sel juhul võib protsess ka kauem võtta.

Millised värbamismeetodeid kasutate?

Kasutame traditsioonilisi värbamismeetodeid vastavalt vajadusele. Eelkõige oleme sihtotsijad – otsime inimesi üles erinevatelt platvormidelt ning võtame nendega ise ühendust. Olenevalt värbamisstrateegiast, teeme ka maandumislehti ning töökuulutusi. Lisaks on meil olemas oma põhjalik talentpool (nimekirjad varasemalt sihtotsitud kandidaatidest erinevatesse rollidesse), kellele pakkumisi teha.

Millistele valdkondadele spetsialiseerute?

Oleme peamiselt keskendunud järgmistele valdkondadele: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, müük, finants, juhtimine, pangandus, kindlustus ja tootmine. Tänu aga meie suurele värbamismeeskonnale, kelle ekspertiis on väga laiahaardeline, suudame aidata ka teiste valdkondade talentide leidmisega.

Kas te lisaks värbamisele aitate ka millegi muuga?

Kuigi meie peamine teenus on värbamine, pakume juba olemasolevatele partneritele ka lisateenuseid, nagu näiteks HR konsultatsioone, palgauuringuid, tööandja brändingu kujundamist jne. See on meie lisaväärtus – kui vaja, aitame mõelda kaasa ka teistes valdkondades.

Mis juhtub, kui töötaja läheb ära või leian, et ta pole sobilik?

Kui valitud kandidaat lahkub poolte vahel sõlmitud koostöölepingus sätestatud juhtudel nelja kuu jooksul, pakutakse asenduskandidaat täiendava paigutustasuta.