Säilenõtkus: Kuidas tulla toime muutuvas keskkonnas?

Säilenõtkus: Kuidas tulla toime muutuvas keskkonnas?

Millega tegeleb Mailis Neppo? Millised muutused on toimunud tänapäeva tööturul? Millised juhid on tänapäeval edukad? Kuidas tulla toime pidevalt muutuvas keskkonnas? TalentHubi 35. podcast´i külaliseks on PARE tegevjuht Mailis Neppo.

 

Millega tegeleb Mailis Neppo?

Mailis Neppo on suurema aja oma karjäärist töötanud avalikus sektoris. Viimased viis aastat veetis Mailis kaitseministeeriumis, kus juhtis sealset personaliosakonda. Aastast 2006 on Mailis olnud ka Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE liige, mille käigus on ta erinevatele ettevõtetele arenguprogramme välja töötanud. Käesoleval aastal otsustas Mailis aga teha oma karjääris kannapöörde ning astuda PARE tegevjuhiks. Täna on Mailise tööks toetada PARE juhatust eesmärkide elluviimisel.

Personalitöö ning muutused tööturul

Mailise sõnul on personalitöötajatele tavategevused jäänud samaks. Töölepingute ettevalmistamine, personaliarvestuse pidamine jne on tegevused, millest üle ega ümber ei saa. 

Küll aga on muutused toimunud tööturul –  inimesed on muutunud teadlikumaks selle osas, mida nad tahavad ning mis on nende õigused. Töötajad ei tule enam tööle pelgalt palka teenima, vaid järjest rohkem soovitakse luua väärtust. 

Kõige sellega kaasnevad personalitöötajatele uued mured –  keeruline on värvata uusi töötajaid, kes jääksid ettevõttesse pikemaks ajaks. Lisaks on vaja leida uusi viise, kuidas tõsta olemasolevate töötajate seas heaolu. Need ajad, mil kruusi ja pusaga saab töötajaid õnnelikuks teha, on möödas. Kuna paljud ettevõtted on liikunud ka kaugtööle, tuleb luua keskkond, kus ka kontorist eemal töötavad inimesed tunneksid ennast tiimiliikmetena. 

Muutused kandidaatide mõttemaailmas ning üleüldine tööjõu puudus tähendab, et ettevõtted peavad muutma oma värbamisstrateegiat. Järjest rohkem tuleb värvata talenti välisturgudelt. On võimalik ka värvata vähenenud töövõimega inimesi. Statistika ütleb, et Eestis on ligi 100 000 vähenenud tööjõuga inimest. Hetkel tegeleb nende inimeste palkamisega enamjaolt suured ettevõtted, kuid seda tööjõudu võiksid kasutada ka väikeettevõtted. Siinkohal on oluline, et suudetakse välja mõelda paindlikke lahendusi ning säilitada inimlikkust.

Kõikide nende murekohtade ja küsimustega võib ka PARE kommuuni poole pöörduda. Siinkohal mainib Mailis, et kõige rohkem lõikavad kasu just need inimesed, kes on PARE liikmed. 

Millised juhid on tänapäeval edukad?

Mailise sõnul on tööturul toimuvate muutuste taustal juhtide seas muutunud oluliseks kuulamisoskus ning empaatiavõime. “Tulemused tulevad siis, kui inimesed tunnevad ennast organisatsioonis turvaliselt. Nad teavad, mis on organisatsiooni eesmärk ning mis on nende individuaalne panus,” sõnab Mailis. Sellepärast on oluline oma töötajaid kuulata ning neid seejärel suunata. 

Heaks juhiks saamine võtab aga aega, sõnab Mailis. Sa võid olla pikka aega spetsialisti ametikohal ning hakata üks hetk inimesi juhtima. Suure tõenäosusega läheb sul aega, enne kui tunned ennast juhi rollis mugavalt. Oluline on oma vigadest õppida ning küsida nõu ka teistelt juhtidelt. 

Säilenõtkus: Kuidas tulla toime muutuvas keskkonnas?

Psychological resilience ehk säilenõtkus on võimekus toime tulla rasketes ja kiiresti muutuvates oludes. Tegemist on kvaliteediga, mis on tänases maailmas eriti olulisel kohal. Mailise sõnul on säilenõtkus treenitav. “Sa pead suhtlema, harjutama ning oma vigadest õppima.” Hea on kuulata teiste inimeste kogemusi, noppida nippe ning nõuandeid, kuidas uutele probleemidele lahendusi leida. 

Kui küsida Mailiselt näited ettevõtete kohta, kes on muutustega hästi hakkama saanud, mainib ta suuri ettevõtteid nagu näiteks Swedbank ja Coop Pank. See aga ei tähenda, et väikseid ettevõtted sellega ei tegele. Kõik üritavad tööelu paremini organiseerida. Olulist rolli mängib innovatsioon, mis ei pea ilmtingimata tähendama uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi. Vastupidi, innovatsioon võib tähendada ka uut mõtteviisi, kuidas igapäevaelule, sealhulgas ka tööelule, läheneda.

Selleks, et muutuvas keskkonnas toime tulla, tuleb vajadusel küsida välist abi. See, et sa oled autentne ning julged oma probleemidest rääkida, ei tähenda nõrkust, sõnab Mailis. Kui aga abi küsida, siis tuleb kriitiliselt suhtuda sellesse, kelle poole sa pöördud. Kindlasti peab nõu andev inimene olema kvalifitseeritud. 

Lugemissoovitus   

Mailis soovitab kuulajatel lugeda Tara Westover´i raamatut nimega “Haritud”. Tegemist on teosega elulugude sarjast ja raamat näitab väga hästi, kuidas on võimalik tänapäeva maailmas reaalsust konstrueerida ja kui hädavajalik on infokülluse ajastul osata kriitiliselt mõelda.

Meist

TalentHub on värbamisagentuur, mille asutajateks on pikaajalise inhouse-kogemusega personalieksperdid Reet Kaurit ja Käthe-Riin Tull. Oma podcast´idega soovime värbamis- ning personalitööga seotud teadmisi ka laiemalt jagada.