Väärtuspõhine juhtimine nii töö- kui isiklikus elus

Kairi Pauskar: Väärtuspõhine juhtimine nii töö- kui isiklikus elus

Kairi Pauskar: Väärtuspõhine juhtimine nii töö- kui isiklikus elus

Mis on hea inimeste juhtimise praktika? Milline näeb välja väärtuspõhine juhtimine? Millised sarnasusi leidub organisatsiooni ning pere ehitamisel? TalentHubi 21. podcasti külaliseks on ettevõtte Salv Technologies personalijuht ning kahe lapse ema Kairi Pauskar.


Kairi teekond personalijuhtimise valdkonda

Kairi ei ole tüüpilise taustaga personalijuht vaid õppis ülikoolis hoopis infotehnoloogiat. Enne personalijuhtimise valdkonda siirdumist töötas Kairi koolis arvutiõpetajana ning projektijuhina tarkvaraarendus ettevõttes CodeWiser. Esimene kokkupuude personalijuhtimisega oli Kairil aga ettevõttes Webmedia.

Hiljem liitus Kairi TransferWisega, kus lisaks personalijuhtimisele tegeles ta organisatsiooni ja tööandja brändi üles ehitamisega. 

Tänaseks on Kairi personalijuht Eesti idufirmas Salv Technologies. Hoolimata ametikoha nimetusest tegeleb Kairi ka veel finantsplaneerimise ning organisatsiooni ehitamisega.

Väärtuspõhine juhtimine organisatsioonis ning teised olulised praktikad

Saate käigus jagab Kairi oma nippe, kuidas inimesi juhtida, eriti just pandeemia ajal, mil inimesed on kaugtööl

Üks võtmetegur selleks, et inimene saaks tööl õnnestuda on usaldus juhi ja töötaja vahel. Juhi roll on selgelt väljendada, kuhu on vaja välja jõuda ning seejärel anda inimestele vabadus leida parim tee sinna jõudmiseks. Kui juht igat tegevust ette ütleb ja hiljem kontrollib, siis see tapab kiiresti sisemise motivatsiooni ja innovatsiooni.   

Selleks, et omavahelist usaldust saavutada, on aga oluline üksteist tundma õppida. Kõigepealt on vaja kuulata ning aru saada, mis on töötaja murekohad, mis teda motiveerib, mis on tema tugevused jne. Alles siis on võimalik neid aidata.

Kairi rõhub, et usaldusliku suhte loomiseks mängivad olulist rolli üks-ühele vestlused. Eriti kui tehakse kaugtööd. Kindlasti aga ei tohiks juht üks-ühele vestlusi kasutada kontrollimiseks, kas inimene tööd teeb. Eelkõige on nende vestluste eesmärgiks aru saada, kuidas inimesel läheb, missugune on ta koormus, kas tal on mingeid takistusi või kas tal on üldse selge, mis ta tegema peab. 

Kuna üks-ühele vestlustel pole kindlat struktuuri, siis tihtipeale kipuvad need ikkagi töö kontrollimiseks minema. Kairi sõnul aga on tegemist töötaja ajaga, mil nad saavad küsida küsimusi ning tuua välja oma murekohti. Kairi innustab alati töötajaid võtma initsiatiivi üks-ühele vestluste eest, sest lõppude lõpuks on töötaja ise oma arengu eest vastutav. Siinkohal on kommunikatsioonil oluline roll. Kui töötaja ei maini oma murekohti, siis on juhil raske ka teda aidata, sõnab Kairi.

Kui küsida, kui tihti üks-ühele vestlusi teha, siis ütleb Kairi, et nende ettevõttes toimuvad üks-ühele vestlused näiteks iga nädal ning kestavad 30-60 minutit. 

Lisaks mainib Kairi, et tema jaoks on oluline anda inimestele vabadust. Tähtis on, et töötajatel on selge arusaam sellest, mis on ettevõtte suund ning kuhu nad pürgivad. 

Et seda selgust saavutada, juurutas Kairi ettevõte endale OKR süsteemi. Eesmärkide seadmine aitas Kairi sõnul igal ettevõtte töötajal aru saada, mis on nende roll ning kuidas nad erinevaid valdkondi mõjutavad.

Milliseid inimesi värbab Kairi oma tiimi?

Kuna Kairi on peamiselt töötanud idufirmades, kus sageli lähenetakse asjadele uue vaatenurga alt, on tema jaoks oluline, et kandidaat suudaks iseseisvalt mõelda. Tähtis on, et midagi ei tehta lihtsalt seetõttu, et teised teevad või juht ütleb, vaid tehakse asju, mis päriselt loovad organisatsioonile või klientidele väärtust.

Lisaks on oluline, et inimene suudaks hakkama saada pidevalt muutuvas keskkonnas. Näitena toob Kairi välja TransferWise´i, kus pidevalt muutusid prioriteedid ning ka juhid. Seega on oluline olla avatud muutustele ning olla võimeline keskenduma sellele, mis on oluline.

Töötajate värbamisel on Kairit kõnetanud ka Taavet Hinrikuse ütlemine inimeste kohta:

Kairi jaoks on intervjuudel tähtis, et inimene suudaks tuua välja näiteid, kus ta on päriselt ise midagi suutnud ellu viia. “Sa võid olla nimeliselt projektijuht, aga sellest hoolimata võib keegi teine kogu sisulise töö ära teha,” sõnab Kairi. 

Väärtuspõhine juhtimine isiklikus elus

Kuigi Kairile väga meeldib tööd teha ning ehitada organisatsioone, kuhu inimesed tõesti tahavad tööle tulla, siis kõige tähtsam “organisatsioon” on Kairi jaoks tema enda pere. Ja tema jaoks on pere ning organisatsiooni vahel palju paralleele. Nii, nagu Kairi ei usu, et ülevalt alla juhitud organisatsioon (kus on palju käske ja keelde) saaks olla innovaatiline ning töötajad saaksid seal kasutada oma täit loovust ja potentsiaali, siis ei usu ta ka, et lapsevanema roll on kõike otsustada ning käskida ja keelata. 

Lõpetuseks jagab Kairi, mida oma pere juures oluliseks peab:

Investeeri aega lähedase suhte loomisesse lapsega

See, et sa oled ema, ei tähenda, et sul on automaatselt lähedane suhe oma lapsega. See nõuab teadlikku tööd ja aja panustamist. Kairi sõnul pole niivõrd oluline see, kui kaua lastega aega veeta, vaid see, et koos veedetud aeg oleks kvaliteetne. Ükskõik, kas see on mingi mängu mängimine, raamatu lugemine, joonistamine, jalutamine, ühine söömine või midagi muud, mis perele meeldib – tähtis on olla päriselt kohal. 

Ka väikesed rituaalid on väga tähtsad. Näiteks pühapäevased pannkoogi hommikud või koos õhtustamine. 

Väärtused on tugevamad kui käsud ja keelud

Kairi sõnul annavad lapsevanemad oma käitumisega lastele eluks kaasa mingid väärtused ja käitumismustrid. Kas teadlikult või mitte. Pole nii tähtis, mis me ütleme, vaid kuidas ise käitume.  Mida ühtsemad on vanemad selles osas, milliseid põhimõtteid edasi anda, seda kindlamalt need lastele jõuavad. “Mida suuremaks kasvavad lapsed, seda rohkem eemal nad meist on ning peavad ise langetama otsuseid, mis on õige või vale.” Näiteks toob Kairi, et nende peres on täiesti normaalne tunnistada lapsevanemana, et ma tegin midagi valesti ja paluda andeks. Isegi kui päeva jooksul on olnud mingeid arusaamatusi, siis püütakse need alati enne magamaminekut selgeks rääkida.  

Kohtle lapsi kui võrdväärseid

Nii, nagu ettevõttes töötajatega, on oluline ka peres kohelda oma lapsi kui võrdväärseid. Head ideed ei teki ainult vanematel – ka lastel võivad olla suurepärased ideed. Kui lapsed teavad, et neid ning nende ideid kuulatakse, on nad ka innukamad andma oma panuse mis iganes idee elluviimisesse.

Võta aega puhkamiseks

Kui võimalik, tuleb teadlikult võtta ka rohkem aega puhkusteks ning hobideks. Eriti tore, kui on võimalik puhata perega koos ja avastada maailma. Kairi usub sellesse, et lapsed õpivad reisides väga palju eluks vajalikku. Nad näevad, kui kirju on maailm ning õpivad väärtustama paljusid asju, mida kodus olles ei märkagi. Samuti õpivad lapsed reisides kohanema muutustega, mis on tänapäeva maailmas väga oluline oskus. 

Meist

TalentHub on värbamisagentuur, mille asutajateks on pikaajalise inhouse-kogemusega personalieksperdid Reet Kaurit ja Käthe-Riin Tull. Olles oma klientidele partneriks erinevates personaliküsimustes, on TalentHubi lähenemine värbamisele keskendunud läbipaistvusele ning andmetepõhisusele. Oma podcastidega soovime värbamis- ning personalitööga seotud teadmisi ka laiemalt jagada.

Kuula SIIT meie podcast´i BrainBase´i kaasasutaja Karl Johan Vallneriga.