20 head intervjuu küsimust, mida kandidaadilt küsida

Intervjuu küsimused, mis aitavad tuvastada parimaid kandidaate

20 head intervjuu küsimust, mida kandidaadilt küsida

Käes on aeg värvata uus töötaja. Võib-olla oled juba leidnud paar kandidaati, keda intervjueerida.

Järgmiseks sammuks on vaja kindlaks teha, milline kandidaat on just nende oskuste ja iseloomu omadustega, mida otsid. Kuidas aga saab seda intervjuuga kindlaks teha? See on võimalik, kui sa tead, milliseid küsimusi küsida.

Selleks, et aidata sul teha õige värbamisotsus, oleme pannud kokku 20 küsimust, mida järgmine kord tööintervjuul kandidaadilt küsida. Pea meeles, et need intervjuu küsimused on hea alus kandidaadi hindamiseks. Eduka intervjuu saladus peitub aga järelküsimuste küsimises. Seetõttu oleme pannud ka kirja võimalikud järelküsimused, et aidata sul võtta ühest intervjuust välja maksimum.

1. Mis teeks sind järgmises rollis õnnelikuks?

Suure tõenäosusega lahkus kandidaat oma eelmiselt ametikohalt kindla põhjuse tõttu. Seega, selle küsimusega saad enda jaoks kindlaks teha, kas sa suudad kandidaadile pakkuda seda, mida ta soovib.

Näiteks, kui kandidaat ütleb, et soovib isiklikku kontoriruumi ja sa ei suuda seda talle võimaldada, siis võib-olla pole teil lihtsalt omavahel head sobivust. 

Selle küsimuse küsimine aitab ka ära hoida hilisemaid arusaamatusi. 

2. Mis on sinu karjääri ambitsioonid?

Selle asemel, et küsida: “Kus sa näed ennast viie aasta pärast?” uuri pigem kandidaadi üldiste karjääri ambitsioonide kohta. Sinu eesmärgiks on saada parem pilt tema mõtteviisist. 

Hea vastus sellele küsimusele kirjeldaks mõnda eesmärki või unistust, milleni kandidaat pürgida soovib. Siit saad enda jaoks otsustada, kas antud roll läheb kokku kandidaadi plaanidega või mitte.

3. Räägi mulle olukorrast, millal viimati said konstruktiivset tagasisidet

Antud küsimus aitab sul hinnata, kas kandidaat on avatud tagasisidele. Hea vastus sellele küsimusele kirjeldaks kindlat olukorda. Kuidas ta reageeris tagasisidele? Kas ta õppis sellest?

Kui kandidaat ei suuda välja tuua ühtegi olukorda, siis võib-olla on see märk sellest, et ta pole avatud tagasisidele, mis võib takistada tema arengut.

4. Räägi mulle tööolukorrast, millal tegid vea

See küsimus näitab sulle, kas kandidaat on võimeline oma vigadest õppima. Kas ta tegi midagi selleks, et see viga enam ei korduks? 

Vigu teevad kõik. Oluline on aga see, kuidas kandidaat antud olukorras reageerib.

5. Kuidas sa tead, et teed head tööd?

Üks parimaid intervjuu küsimusi on “Kuidas sa tead, et teed head tööd?” puhtalt sellepärast, et see näitab, mida kandidaat oluliseks peab. Kuidas ta mõõdab oma tööd? Leidub tal kindlad mõõtmed või on ta vastus laialivalguv? 

6. Kirjelda väljakutsuvat tööalast situatsooni. Kuidas sa lahendasid selle?

Hea vastus sellele küsimusele kirjeldaks kindlat olukorda. Mida pidi kandidaat selles situatsioonis tegema? Mis samme ta tegi, et see probleem laheneks? Kas ta teeks midagi teistmoodi järgmine kord?

7. Too välja mõni olukord, kus pidid töötama keerulise inimesega

Kandidaatidele võib tunduda see küsimus keerulise inimese kohta. See pole aga sugugi nii. Tegelikult oleks see lausa halb märk, kui kandidaat hakkaks teise inimese kohta liiga palju rääkima.

Selle küsimusega saad aru, kas kandidaat on empaatiavõimeline. Tulenevalt vastusest, võid küsida järelküsimusi nagu näiteks “Miks oli selle inimesega keeruline töötada?”

Lisaks sellele uuri, kuidas ta olukorrale lähenes. Kas ta jäi rahulikuks? On oluline, et sinu töötajad suudaksid rahulikult tööalaseid probleeme lahendada.

8. Kas sa eelistad töötada üksi või tiimis?

Sobiv vastus sellele intervjuu küsimusele oleneb positsioonist, millele värbad. Vajab see roll palju suhtlust? Või on see roll selline, mida saab ka üksi teha?

See küsimus on eriti asjakohane arvestades tänast olukorda, mil kaugtöö tegemise populaarsus kasvab. On suur võimalus, et kandidaat peab mõnda aega üksi töötama. Sinu eesmärk on veenduda, et ta oleks sellega nõus.

9. Kui ma küsiks sinu tiimiliikmetelt sinu ja sinu töö kohta, mida nad vastaksid?

See küsimus näitab sulle, kui eneseteadlik kandidaat on. Võib-olla suudab kandidaat välja tuua mõne iseloomujoone, mille kohta on ta komplimente saanud.

Või äkki on kandidaat saanud negatiivset tagasisidet oma kolleegidelt. On ta võtnud aega selleks, et ennast arendada? 

See küsimus aitab sul hinnata, kas kandidaat sobiks sinu ettevõtte kultuuriga.

Soovid värbamisega abi? Võta ühendust meiega SIIT!

10. Räägi mulle mõnest grupiprojektist, mida juhtisid

Julgusta kandidaati olema spetsiifiline. Hea vastus sellele küsimusele kirjeldaks kindlat projekti, kus kandidaat võttis üles initsiatiivi. Kuidas nad motiveerisid teisi kaasa tulema? Kuidas ta jagas ülesandeid laiali? Hea juhtimisoskus tuleb kasuks igas rollis. 

11. Räägi mulle olukorrast, millal viimati andsid ise konstruktiivset tagasisidet

Sobiv vastus sellele küsimusele kirjeldaks olukorda, mil kandidaat võttis üles initsiatiivi, et parandada miskit, mis talle ei meeldinud. Võid lisaks küsida, kuidas nad tagasisidet kommunikeerisid? Tiimina töötades, on oskus anda konstruktiivset tagasisidet eriti oluline.

12. Kirjelda olukorda, mil jäid tööülesannetega hiljaks

See intervjuu küsimus aitab sul kandidaati paremini tundma õppida. Võid küsida järelküsimusi nagu näiteks “Miks jäid hiljaks?” ja vaadata, kuidas ta reageerib.

Uuri ka selle kohta, kas ta tegi midagi selleks, et sarnane olukord enam ei juhtuks.

13. Kuidas tuled toime ülekoormusega?

Küsi seda küsimust, et aru saada, kuidas kandidaat reageerib stressiolukordadele. Kas ta laseb survel mõjutada oma töö kvaliteeti? Või on ta pigem survest motiveeritud?

Kui roll, millele värbad, hõlmab stressirohkeid olukordi, siis sellist küsimust tasub kandidaadilt küsida.

14. Too välja mõni olukord, mil tegid midagi, mis polnud sinu tööülesannetes 

Kasuta seda intervjuu küsimust, et aru saada, kas kandidaat on võimeline looma ka lisaks oma tööülesannetele mingit muud väärtust.

See küsimus annab sulle ka märku, kui pühendunud kandidaat on sellele firmale, kus ta parasjagu töötab.

15. Too näide mõnest tööalasest eesmärgist, milleni pürgisid

Siit saad teada, kui ambitsioonikas kandidaat on. Kas ta üldse seab endale eesmärke?

Hea vastus kirjeldaks mõnda isiklikku eesmärki, mitte tiimi oma. 

Küsi, kas ta saavutas oma eesmärgi? Kui ei, siis see pole üldsegi halb märk. Eesmärgid peavadki olema väljakutsuvad.

16. Tiimis töötades, kas see on sinu jaoks oluline, et sina oled otsuste tegija?

Head vastused olenevad sellest, mis rollile sa parasjagu intervjueerid. Kui roll nõuab palju iseseisvust, siis võid eelistada, et kandidaat oleks harjunud ise otsuseid vastu võtma. 

Kui ei, siis on oluline küsida, kas kandidaat tavaliselt annab vähemalt enda panuse ühise otsuse tegemisel. 

17. Too välja tööalane olukord, kus pidid raske otsuse vastu võtma

See intervjuu küsimus näitab sulle, kuidas kandidaat käitub olukorras, kus kõik osapooled ei nõustu temaga. Mis viis teda otsuse tegemiseni? Kas ta võttis arvesse ka teiste arvamusi? Kas tulemus oli positiivne või negatiivne?

18. Kujuta ette olukorda, kus pead tegema mitut vastuolulist ülesannet kahele erinevale ülemusele. Kuidas sa prioritiseeriks? 

See küsimus näitab sulle kandidaadi prioritiseerimisoskust. Hea vastus sellele küsimusele kirjeldaks kindlat protsessi. Millist ülesannet otsustas kandidaat esimesena teha? Miks? Kas nad küsisid ka ülemustelt nende ülesannete tähtsuse kohta?

Siin pole õiget vastust. Sa lihtsalt soovid teada, kuidas kandidaat sellises olukorras käituks. 

19. Kas sa teeksid pigem õigeks ajaks head tööd või perfektset tööd, mis hilineb? 

Tihtipeale kandidaadid vastavad sellele küsimusele, et nad teeksid perfektset tööd õigeks ajaks. Sina aga soovid teada saada, kas kandidaat väärtustab rohkem aega või seda, et tema töö oleks perfektne.

Kui kandidaadil pole juhuslikult head põhjust, siis tegelikult oleks õige vastus siin teha head tööd õigeks ajaks. Sellist asja, nagu perfektsus, pole olemas. Kuidas saab olla töö, mis saadeti liiga hilja, olla perfektne?

Kui sa töötad klientidega, siis isegi kõige parem töö, mis saadeti liiga hilja, pole piisavalt hea. 

20. Kujuta ette, et sinu tiimiliige tahab lisa kohustusi, aga sinu arvates pole nad selleks valmis. Kuidas käituksid? 

Kasuta seda situatsioonilist küsimust, kui intervjueerid kandidaati juhi positsioonile. Sinu soov on teada saada, kuidas ta sellisele olukorrale läheneks. Kas nad ütleksid oma tiimiliikmele ära? Kui ei, siis kuidas aitaks ta oma tiimi liikmel areneda? 

See intervjuu küsimus annab sulle parema idee, milline on kandidaat juhina

 

Soovid värbamisega abi? Võta ühendust meiega SIIT!