Kuidas luua paindlikku ja hoolivat töökeskkonda Swedbanki näitel

Kuidas luua paindlikku ja hoolivat töökeskkonda Swedbanki näitel

Millega tegeleb Swedbanki personalijuht Ülle Matt? Kuidas on Swedbank kohanenud COVID-19 olukorraga? Kuidas toetab Swedbank oma töötajate vaimset tervist? Kuidas saaksid Sina luua hoolivat töökeskkonda? Seda kõike saad kuulata TalentHubi 29. podcast’is

Kogenud personalijuht Ülle Matt

Meie paljude eelnevate saatekülaliste karjäärimõjutaja Ülle Matt on teinud personalitööd tuntud suurettevõtetes juba üle paarikümne aasta. 

Kui meenutada, kuidas Ülle personalitöösse üldse suundus, mainib ta, et see juhtus üsnagi juhuslikult. “Tol ajal kutsuti seda veel kaadritööks. Töötasin sekretärina ning otsustasin ühel hetkel kandideerida kaadritööliseks. Arvasin, et ühel kasvaval ettevõttel on seda vaja ning arvatavasti sellepärast osutusingi valituks,” naljatleb Ülle. Sealt edasi läks kõik juba loomulikku rada pidi. 

Tänaseks on Ülle töötanud personalijuhi kohal ettevõtetes nagu näiteks Elcoteq, Ericsson ning Stora Enso. Hetkel naudib Ülle seda tööd Swedbankis.

“Olgugi et mul on palju kogemust, siis igav ei ole mul kunagi hakanud – alati on midagi uut õppida ja avastada,” sõnab Ülle.

Kuidas on Swedbank kohanenud COVID-19 olukorraga?

Ülle sõnul on nad Swedbankis võtnud olukorrale kollektiivse lähenemise. Kuna Swedbankis leidub erinevaid töötajate gruppe, siis langetatakse selle põhjal otsuseid, kes on kaugtööl ning kes töötab kontoris. “Kuni tänaseni on meil nii, et kõik, kes saavad kodust töötada, peavad seda tegema,” mainib Ülle. “Meie jaoks on oluline luua ohutu töökeskkond just nendele, kes peavad igapäevaselt kontoris tööd tegema, näiteks kliendinõustajad. See tähendab, et me peame kollektiivselt mõtlema – kui üks töötajatest soovib kontorisse tulla – kas meil oleks ka siis ohutu, kui kõik samal ametikohal olevad töötajad tuleksid kontorisse.”

Küll aga aitas Swedbankil valmistuda eriolukorraks juba varasemalt tööellu toodud paindliku tööaja aspekt. “Loomulikult polnud me valmis, et nii suur hulk inimesi hakkab töötama kodust,” sõnab Ülle. Paindlikkus on teatavasti olnud pikka aega juba personalitöötajate jaoks päevakohane teema. Ülle sõnul on tänane olukord meile aga õpetanud, et paindlikkus võib tähendada iga töötaja jaoks midagi erinevat. Seega on oluline, et me võtame selle aja ja kuulame igat töötajat ning keskendume nende vajadustele. 

Näiteks on praegusel ajal lastevanematel keeruline leida pere- ning tööelu vahel sobivat kooslust. Ülle sõnul tuleb sellistes olukordades oma aega hästi planeerida. “Võid alustada tähtsamate asjadega enne tööpäeva algust, päeva jooksul tegeleda lastega ning tööpäeva lõpus jälle keskenduda tööle.” Kui koosolekutel osalemine teeb elu närviliseks, siis polegi mõtet nendel osaleda. Alati saab leida alternatiive – näiteks võib sulle hiljem koosolekust kokkuvõtte teha mõni kolleeg. See nõuab teadlikku ajaplaneerimist, aga see on võimalik, sõnab Ülle.

Ülle sõnul on kogu selle aja jooksul olnud palju ärevust – 60% Swedbanki töötajatest on läinud kaugtööle ning töötajad on ka kartnud, mis saab nende töökohast ja töötasust. Meie lähenemine sellele oli kommunikeerida kõike ausalt ning avatult, mainib Ülle. “Me ei teinud midagi salaja, vaid hoidsime oma töötajaid toimuvaga alati kursis.” 

Kuidas toetab Swedbank oma töötajate vaimset tervist?

Ülle sõnul üritab Swedbank oma töötajate vaimset tervist toetada liikumiskampaaniate näol. Näiteks soovitab ettevõte oma töötajatele teha väiksemaid koosolekuid kõndides. “Olen näinud mitmetes ettevõtetes, et teistele eeskujuks olemine on olnud efektiivne.”

Sarnaselt LHV-le, pakub ka Swedbank oma töötajatele psühholoogilise nõustamise võimalust. Ülle sõnul haaravad aina enam töötajaid sellest võimalusest ka kinni. “Seda teemat ei kardeta enam ning sellele oleme ka ise kaasa aidanud.” Ülle sõnul innustab nii tema kui ka tegevjuht töötajaid seda võimalust kasutama. “Me ei seo psühholoogi juures käimist kuidagi tööga, vaid näeme inimese elu kui ühte tervikut,” mainib Ülle. Tänu sellele, räägivad inimesed sellest ka aina avatumalt.

Teisest küljest mainib Ülle, et alati ei pea olema inimeste probleemidele lahenduseks psühholoogi külastamine. “Vahepeal vajavad inimesed lihtsalt mentorlust või coachimist, mille käigus aitab tal mõni erapooletu kolleeg jõuda õige lahenduseni.” Swedbankis on võimalus igal töötajal vabalt valida endale mentor. Siinkohal toob välja Ülle, et mentorlus ei tähenda juhtimist, vaid seda võib vaja minna igal töötajal. Nimekiri väljakoolitatud mentoritest on üleval Swedbanki siseveebis, kus iga mentor on ära märkinud enda tugevused ning arvu, mitu inimest ta korraga mentordada suudab.

Kuidas saaksid Sina luua hoolivat töökeskkonda?

Selleks, et luua hoolivat töökeskkonda, tuleb olla inimlik ning arvestada kõikide inimeste vajadustega. Materiaalsed meetmed nagu raha ja motivatsioonilised paketid ei tee kedagi õnnelikuks, mainib Ülle. “Inimene ootab, et temast hoolitsetakse nii tööl kui ka isiklikus elus.” Selleks, et seda hoolivust väljendada, tulebki huvi tunda ja kuulata, kuidas teisel inimesel läheb ning seejärel pakkuda omapoolseid lahendusi.

Näiteks toob Ülle välja hommikused koosolekud. Enne, kui oodata kõiki kell kaheksa hommikul koosolekusse, tuleb mõelda, kas kõikidel osalejatel on üldse võimalik sellest osa võtta. Inimestel võivad olla lapsed või muud perega seotud kohustused, mis ei võimalda neil koosolekutel osaleda. Teistega tuleks rohkem arvestada ka olukorras, mil broneeritakse kalendrites aegasid. Näiteks, kas sul on mõtet panna koosolek kella 12-ks – äkki soovib teine inimene hoopis sel ajal lõunatada?

Ülle sõnul on oluline ka pakkuda oma töötajatele arenguvõimalusi. “Inimene ei taha elada ühe päeva liblikana.” Tööelu tuleb pidevalt teha inimese jaoks huvitavaks, pakkudes neile võimalusi arenemiseks ning enda kompetentsi tõstmiseks. Selleks ei pea palju raha kulutama, piisab ka sellest, kui annad töötajale uusi põnevaid tööülesandeid. Kui töötaja tunneb, et ta areneb, siis tal tekib juba palju parem enesetunne.

Meist

TalentHub on värbamisagentuur, mille asutajateks on pikaajalise inhouse-kogemusega personalieksperdid Reet Kaurit ja Käthe-Riin Tull. Oma podcastidega soovime värbamis- ning personalitööga seotud teadmisi ka laiemalt jagada.

Kuula SIIT meie eelmist podcast´i Modularbanki personalijuhi Sirli Spelmaniga.