4 Põhjust, Miks Värvata Läbi Agentuuri

4 põhjust, miks värvata läbi värbamisagentuuri

4 Põhjust, Miks Värvata Läbi Agentuuri

Otsid enda ettevõttele uut talenti, kuid ei tea, millest alustada? Võib-olla oled juba värbamisega alustanud, kuid ei leia piisavalt häid kandidaate. Olenevalt värbamise mahust ning sinu eelarvest, võib värbamisagentuuriga koostöö tegemine tulla kasuks.

Antud artiklis toome välja neli eelist, millest saad värbamisagentuuriga koostööd tehes kasu lõigata.

Miks värvata läbi värbamisagentuuri?

1. Paremad kandidaadid

Kandidaatide leidmine võib esmapilgul näida lihtne – kirjuta valmis töökuulutus ja oota, et keegi kandideeriks. Kahjuks aga ei otsi kõige paremad kandidaadid sinu töökuulutust. Tihtipeale on need kandidaadid, keda otsid, juba tööga hõivatud. Selleks, et nendeni üldse jõuda, on vaja teha sihtotsingut (protsess, mil värbaja võtab ise kandidaadiga ühendust)

Agentuuris töötavatel värbajatel on olemas ekspertiis, kuidas põhjalikku sihtotsingut läbi viia ning mis kanalitest erinevatele rollidele inimesi sourcida.

Lisaks sellele on igal värbajal olemas valdkonnapõhine ekspertiis. Oletame, et sul on vaja värvata nii tarkvaraarendajat kui ka müügispetsialisti. Ühel majasisesel värbajal puudub värbamiskogemus nii erinevatel valdkondadel, mistõttu on neil häid kandidaate raske leida ning intervjueerida. Värbamisagentuuris on aga erinevatel värbajatel kindlat tüüpi rollid, millele on nad spetsialiseerunud.

2. Kiirem värbamisprotsess

Värbamine on ajanõudlik protsess, mis hõlmab mitut sammu. Kui sa oled startup või väike ettevõte, kellel puudub majasisene värbaja, siis suure tõenäosusega alustad värbamisprotsessi ja kandidaatide otsimist nullist. 

Kuna aga värbamisagentuuril on kogemust erinevate klientidega, siis on ka agentuuris töötavatel värbajatel olemas juba oma talentpoolid (nimekirjad varasemalt sihtotsitud kandidaatidest erinevatesse rollidesse), kellele pakkumisi teha. See võimaldab kohe värbamisprotsessi alguses keskenduda kandidaatidele, kes vastavale rollile sobiksid. See omakorda muudab värbamisprotsessi kiiremaks. 

Kui sul on majasisene värbaja juba olemas, aga kellel on suure värbamise mahu tõttu vaja välist abikätt, siis agentuuriga koostöö tegemine võib värbamisprotsessi tunduvalt kiirendada.

3. Värbamisagentuur on juba tuttav tööturuga

Sageli kasutatakse värbamisagentuuri teenuseid siis, kui ettevõte laieneb uude turgu või kui teadmised turuolukorrast puuduvad. 

Agentuuriga koostööd tehes saad laia ülevaate nii tööturust, trendidest kui ka antud rollile värbamise keerukusest. Enamasti on värbamisagentuuril ka kogemus ning teadmised, kui palju on mõistlik kindla rolli eest töötajale palka maksta. 

4. Säästab raha ning muid ressursse

Üks levinumaid müüte värbamisagentuuride kohta on see, et nende teenused on kallid. Olenevalt värbamise mahust, võib tegelikult majasisene värbamine osutuda veelgi kallimaks. 

MeetFrank´i andmetel on Eestis värbaja keskmine palk 2300 eurot. Tööandjale teeb see aasta palgakuluks ligi 40 000 eurot. Majasisest värbajat värvates pead arvestama ka sellega, et see värbaja puhkab aastast ühe kuu, neile tuleb osta arvuti, maksta sporditoetust jne. 

Kui sul on palju majasiseseid värbajaid ning on vaja värvata pidevalt rolle, siis on see tasakaalus. Juhul aga kui värbamise maht väheneb ja värbajaid on palju, siis aitab värbamisagentuuri kaasamine luua paindlikkust, kuna agentuuriga on alati lihtsam koostööd lõpetada.

Lisaks võib värbamisprotsessi käigus heade kandidaatide leidmiseks vaja minna erinevaid tööriistu ja värbamistarkvarasid, mis on kõik tasulised. Värbamisteenust kasutades langeb kõik see vastutus aga agentuuri kaela.

Mida värbamisagentuuri valimisel silmas pidada?

Selleks, et värbamine läbi agentuuri oleks edukas, pead valima endale õige koostööpartneri. Kuidas seda aga teha?

Kõigepealt on oluline läbi mõelda, mis osas sul on üldse abi vaja. Kas otsid täisteenust või leidub mõni konkreetne asi, millega abi vajad – on selleks kuulutuste koostamine ja ülespanek, tööandja brändingu kujundamine, sihtotsing või hoopis midagi muud?

Teine aspekt, millele tähelepanu pöörata, on see, mis valdkonnale värbamisagentuur spetsialiseerub. On olemas agentuure, kes spetsialiseeruvad IT valdkonnale, mõni teine aga näiteks turundusele ja müügile.

Lisaks nendele kahele aspektile on oluline, et sinul ja värbamisagentuuril oleks omavaheline klapp. Kujuta värbamisagentuuri ette kui osa sinu ettevõttest. Värbamisagentuuri õlule langeb vastutus säilitada sinu ettevõtte maine kogu värbamisprotsessi vältel. Ilma omavahelise läbisaamiseta pole see ega edukas värbamine võimalik.

Loe ja kuula lisaks, kuidas ja miks sünnib üks värbamisagentuur.

Miks värvata läbi TalentHubi?

Lisaks eespool mainitud aspektidele on meie tööviisi ja lähenemise aluseks kolm faktorit:

Ettevõtte maine eest vastutamine

Tihtipeale kardetakse, et värbamisagentuuriga koostöö tegemine võib negatiivselt mõjutada ettevõtte mainet. Tõepoolest, igasugune värbamine kujutab endast alati mainekahju riski. Värbamisprotsessi käigus saadud negatiivne kogemus on kandidaadile piisav, et ettevõte võimalike tööandjate hulgast maha tõmmata. Veelgi enam – kuna negatiivseid kogemusi ei hoita kunagi enda teada, vaid jagatakse sõpradega, on mainekahju ulatus tavaliselt laiem kui vaid üks inimene. 

Tänu oma pikaajalisele kogemusele majasisese personalitöö valdkonnas, garanteerime me professionaalse kandidaadikogemuse, hoides sellega ettevõtte mainet. Esmaklassiline kogemus tõstab kandidaadi arvamust ettevõttest tõenäoliselt aga veelgi.

Kandidaadi kultuuriline sobivus

Kui kandidaadi oskuste hindamine on suhteliselt lihtne – testülesanne või muu tööga seotud ülesanne annavad hea pildi sellest, kas inimene on vajalike oskuste tasemel – siis kultuurilise sobivuse hindamine nõuab rohkem aega ja vaeva. Ükskõik, kui andekas ja tasemel talent ka ei oleks – ükski ettevõte ei peaks palkama inimest, kelle väärtushinnangud ning hoiakud ettevõtte omadega kokku ei sobi. See viib varem või hiljem konfliktide tekkeni ning tööalase suhte lõppemiseni. Et seda olukorda vältida, pöörame me erilist tähelepanu ettevõtte väärtustest ja kultuurist arusaamisele, et selle põhjal kandidaate kriitiliselt hinnata. Kuna kultuuriline sobivus on hea töösuhte aluseks, on see etapp üks olulisemaid terves värbamisprotsessis.

Partnerlus, mitte lihtsalt teenuse osutamine

Kvaliteet eeldab pühendumist ja seda kõikidelt osapooltelt. Nii, nagu meie ei ole huvitatud ebakvaliteetse tükitöö tegemisest, vaid sellest, et oma oskused maksimaalselt ettevõtte huvides tööle panna, eeldame me ka ettevõttelt kaasamõtlemist ning koostööd. Ükskõik, kas tegu on tagasiside andmise või mõne muu protsessi puudutava küsimuse lahendamisega – kõik osapooled peavad ühiselt olema huvitatud eesmärgi edukast saavutamisest ning selle nimel vaeva nägema. Sest ilma partnerluseta ei ole kvaliteeti ning ilma kvaliteedita ei ole talenti.

Saada meile oma värbamisprojekti soov ning meie konsultandid võtavad peagi Sinuga ühendust.